top of page

66 ימים | 7


יום שבת הוא יום להטעין מצברים לקראת שבוע חדש.

אחרי שבוע של ולוג בפעם הראשונה בחיי, אני מתרגש להמשיך לבחון מיתוס מסקרן.

על מה אני מדבר? אני מדבר למצלמה!

שיהיה שבוע אש יקיריי!


24.03.18