top of page

66 ימים | 63


זה כמעט והיה ולוג קצר של שבת, ובריכה, ורגל על רגל...

עד שראיתי סרטון שיווקי שעלה אלפים, שהוא כל כך מקצועי, וכל כך צרם לי עד כמה זה טיפשי, לשווק את העסק ברהיטות מירבית, בחדות של הייצ׳.די. ולשכוח בדרך שאנשים עושים עסקים עם אנשים, ומה שאנשים יזכרו זה לא מה אמרת אלא מה גרמתם להם להרגיש, ולדבר מהבטן זה הכי אמיתי.

אז הולוג הזה הוא במיוחד לכל הח׳ברה הטובים, שמעיזים להרים את הסמארטפון ולשים את עצמם בחזית, של העסק, של הרשת, ומאמצים את השריר שאף פעם לא ידעו שאפשר כלל להפעיל.


19.05.18


bottom of page