top of page

66 ימים | 60


הצילום בסמארטפון זה כבר דרך חיים,

זו שפה שבכל העולם מדברים,

זו דרך תקשורת שמקרבת זרים,

והיא כבר מזמן לא שמורה רק לצלמים,

וברוח החג, ושיבולים זהובות,

שוזר הזרים הצעיר בשזירת בכורה,

מחזיק מספריים בפעם הראשונה!

16.05.18


コメント