top of page

66 ימים | 59


המוצר שלנו זה הפנים שלנו, החזות, האיכות, השירות, גם אם אותנו לא רואים, זה אנחנו - אל החוץ מבפנים. החיים זו אמנות, בכל מה שעושים, תחיו בתשוקה, תהיו מקצוענים.


15.05.18