top of page

66 ימים | 58


להיות אפקטיבי זה לשנות הרגלים,

להתאים עצמך, להשתנות כשצריך,

לנהל את הזמן, לעבוד בקבוצה,

להרחיב אופקים ואת השפה,

לפתוח את הבוקר בשירת מקהלה,

ולזכור שלפני כל דבר אחר ביומן,

זה הכל, הכל, בשביל שיהיה את הזמן,

לשיר איזה שיר עם הנסיך הקטן.


14.05.18


Comments