top of page

66 ימים | 53


הכל יכול לקרות כשאתה צלם.

כל יום הוא חלון קטן להיכרות עם תחום נוסף, עם עוד אדם,

והניסיון המצטבר מעשיר ומגוון, בפן המקצועי ובתפיסת העולם.

יום לא שיגרתי בחלוקים ירוקים, וחוויה צילומית מיוחדת במינה.


09.05.18