top of page

66 ימים | 5 | תופסים גלים


אז מה היה היום שהיה כל כך בלתי שגרתי ?

סימנתי וי אחד קטן על הרשימה האין סופית!

מה שנקרא, עליתי על הגל לפתוח את הקיץ ברגל ימין.

ואת שאר הסיפור תגלו בפנים!

זהו, נגמר שבוע!

שיהיה לכולם סופ״ש מהסרטים!

bottom of page