top of page

66 ימים | 5 | תופסים גלים


אז מה היה היום שהיה כל כך בלתי שגרתי ?

סימנתי וי אחד קטן על הרשימה האין סופית!

מה שנקרא, עליתי על הגל לפתוח את הקיץ ברגל ימין.

ואת שאר הסיפור תגלו בפנים!

זהו, נגמר שבוע!

שיהיה לכולם סופ״ש מהסרטים!