top of page

66 ימים | 46 | ל״ג בעומר


הרוח נושבת חמה בזריחה,

הגזרה מתחממת מדקה לדקה,

ברוח החופש להגשמה מלאה.

באמצע שבוע עושים הפסקה,

עולים לקפה בקצה הגבעה,

צופים מלמעלה על גולשים בשקיעה,

מתנתקים, מתחברים, מקדשים את הזמן,

בהתאם לחברה, בהתאם לעניין.

והנה הוספנו קיסם למדורה.


02.05.18