top of page

66 ימים | 44 | מצגת מרכזית


איזה יום מאושר! איזה יום עצוב!

יורה מילים מהבטן, אובד למילים מהלב,

החיים האלה מזכירים לי שוב עד כמה הם קצרים,

ועד כמה יש לחיות את הרגע הזה ולנפץ את תקרת הזכוכית שוב ושוב!


30.04.18


Comments