top of page

66 ימים | 42 | שבת וינפש


שבת וינפש, ונפשתי עם שאהבה נפשי.

ככה בקטנה, רק סיבוב בפארק, אוהל בסלון, ושנ״צ שהוא חלום.

מה צריך עוד בן אדם יותר מיד קטנה וטהורה שמחבקת תוך כדי שינה.

שבוע חדש בפתח, ואני קצת במתח!


28.04.18