top of page

66 ימים | 4


יום רביעי, חצי שבוע עבר, וכבר מריחים את סוף השבוע.

יום מוצלח ומספק, ופניה מרגשת של עידן גרוס לאומה.

חושבים גדול. מגיעים רחוק.

מחר בבוקר - הפתעה!


21.03.18
bottom of page