top of page

66 ימים | 39


תיכננתי יום שקט, של עריכות ומוזיקה טובה,

קיבלתי יום סוער, משל של טיפות שמתנקזות לתוך פקק.

זה הולוג החופר ביותר עד היום,

תהיו חזקים. אני בא לשלום.


25.04.18


bottom of page