top of page

66 ימים | 39


תיכננתי יום שקט, של עריכות ומוזיקה טובה,

קיבלתי יום סוער, משל של טיפות שמתנקזות לתוך פקק.

זה הולוג החופר ביותר עד היום,

תהיו חזקים. אני בא לשלום.


25.04.18


Comments