top of page

66 ימים | 37


4 שעות שינה כי שינה זה לחלשים,

3 מאפרות שמסיימות קורס איפור לפנים,

2 מפגשי BNI ביום זה לשבור שיאים,

ומלאך אחד קטן שעבורו הכל אפשרי.

יום שני עצבני!


23.04.18


bottom of page