top of page

66 ימים | 32


ביום הזיכרון שמתי את המצלמה בצד.

לכבד את הנופלים. את השקט. את הזמן.

ולחשוב שוב, כמו כל שנה,

איך אני כובש את עצמאותי,

ואיזה מחיר לשלם אני מוכן.


18.04.18


bottom of page