top of page

66 ימים | 32


ביום הזיכרון שמתי את המצלמה בצד.

לכבד את הנופלים. את השקט. את הזמן.

ולחשוב שוב, כמו כל שנה,

איך אני כובש את עצמאותי,

ואיזה מחיר לשלם אני מוכן.


18.04.18