66 ימים | 30


להתחיל את היום עם קבוצה חזקה,

לקבל השראה מלוחמת אמיצה,

להטעין מצברים עם הנסיך הקטן,

להשתתף ולשתף במתן ידע ומידע.

גם היום לא נגמר - היום שהיה.


16.04.18