top of page

66 ימים | 23


זה התחיל במילוי מצברים עם קבוצת הנטוורק שלי במפגש ראשון אחרי החופשה, המשיך להכנות אחרונות להרצאה, חוק מרפי דאג שארגע ואהיה בקצב הנכון לשעות הזוהר עם הנסיך הקטן, ולקינוח - הדובדבן שבקצפת - הרצאת צילום בסמארטפון במון פלטין ששולחת אותי לישון על אדרנלין גבוה ... בהצלחה.

זה היה היום שהיה!

ואיזה כיף שהוא היה!


09.04.18


bottom of page