top of page

66 ימים | 20


הדברים הטובים ביותר בחיים הם בחינם - זה אומר שהם זמינים לכולם. תיפסו אותם בשתי ידיים ותהנו מהם כל עוד הם כאן.

אוטוטו סוגר 21 יום של הולוג הזה. איך ממשיכים מכאן?

מחשבות רבות בלב איש, ועצת השם היא תקום.

חג שמח ושבת שלום יקיריי!


06.04.18


Comments