top of page

66 ימים | 19


איך אתם מתמודדים עם המשימות שלא בא לעשות ?

איך התמודדתי עם הפחד מהלא נודע ?

וכמה אופטימי יהיה אמיר אחרי שיעור צילום חשיפה ?

ושיהיה לכם כל יום - חג!


05.04.18


bottom of page