top of page

66 ימים | 18


מה אתם אומרים לעצמכם כשאתם מושכים זמן במיטה בבוקר ?

ומה שלושת הדברים שאפשר ורצוי ללמוד מילדים ?

לקחתי יום חופשי, ועפתי עליו!


04.04.18


Comments