top of page

66 ימים | 15


מי שיש לו סבלנות יכול להשיג כל מה שירצה

- בנג'מין פרנקלין

שבוע שלישי בולוג, והימים מלאי פעילות. ועדיין לא תמיד אני מספיק או יכול לתעד, לצלם ולשתף ... מדגדג לי בקצה האצבעות לייצר את החומר, ועדיין לא תמיד יכול מסיבה כזו או אחרת ...

15 יום כבר עברו, וכבר אפשר להסתכל לאחור, לראות גוף עבודה מצטברת.

צעד צעד, בסבלנות, אמצא את הדרך ...


01.04.18


コメント