top of page

66 ימים | 13 | ערב פסח


ערב חג החירות, וצריך כל אחד ואחד לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, וזו בדיוק ההזדמנות להחליט את ההחלטה ולעשות את המעשה, לצאת מעבדות לחירות בעבודה קשה אל הארץ המובטחת, אשר לא ניתן לראותה אלא בעיני רוחכם בלבד!

שיהיה לכם חג - אפיקומן!


30.03.18


bottom of page