top of page

66 ימים | 12


לעולם! לעולם! אל תתנו למישהו להגיד לכם שאי אפשר!

ישב לי על הלב מאתמול בערב,

חייב לפרוק בשביל להמשיך במשימה!


שינויי מזג האויר הביאו אותי לחשוב,

שמכל דבר רע ייצא גם טוב.

וטוב שלא שטפתי את האוטו,

ואוטוטו החג כבר פה!


29.03.18