top of page

66 ימים | 10


לכל יום יש את הקצב שלו.

לפעמים הוא מהיר לפעמים הוא איטי,

לפעמים הוא ארוך ולפעמים הוא קצר,

לפעמים הוא לוקח אותך למקומות רחוקים,

ולפעמים הוא משאיר מקום לדברים אחרים...


27.03.18