top of page

סדר הגיוני חדש


איך אנחנו מיישמים את הרעיונות שלו ומנצלים את הזמן? ההזדמנות היא לעשות סדר הגיוני חדש, ולשים את הדברים החשובים בראש סדר העדיפויות - וביומן. ההזדמנות היא לעצב את חיינו בדיוק כפי שאנחנו ״חולמים״ אותם. שימו עצמכם לפני הכל. את עצמכם המורחב. את הזמן שלכם עם בני המשפחה, החברים והמכרים שחשוב לכם לבלות איתם. את הזמן שלכם לעצמכם - למדיטציה, למחשבה, לכתיבה, ליצירה. זה הזמן להגדיר את הזמן, שלא עוצר לשניה, ולתת עדיפות לכאן ועכשיו. מזמין אתכם להגדיר מחדש את המציאות שלכם, ולעשות דברים יוצאי דופן, צעד צעד, בעקביות, בנחישות, על פי סדר הגיוני חדש, שקבעתם בעצמכם, לעצמכם. בלי לפחד כלל. קישורים: ג׳ים רוהן רובין שארמה

ความคิดเห็น