top of page

מים ומלח | וובינר מיוחד עם יעל רמון בעקבות ההרצאה ׳מים ומלח׳ של פטר פריירהעם פרסום ההרצאה ׳מים ומלח׳ של פטר פריירה באתר עלו הרבה שאלות בנוגע לתכנים וליישום המעשי. בוובינר מיוחד זה יעל רמון משתפת אותנו בידיעותיה מהתוכן והדרכים בהן היא מיישמת באופן מעשי את הידע הנלמד ואיך גם אנחנו יכולים לשפר את בריאותנו על ידי מים ומלח.


יעל רמון בטלגרם -

Comments


bottom of page