top of page

מדחף בלתי נשלט לסחרור עבריני | דו״ח מסקנות הביניים | ועדת החקירה האזרחית


ועדת החקירה האזרחית פרסמה אתמול בערב, ראשון 21.03.21, את דו״ח הביניים מארס 2021. ב 21 עמודים מפרטים חברי הוועדה את רשמיהם מהתנהלותם חסרת האחריות, אשר מניעה מוטלים בספק, הן של קברניטי המדינה והן של שותפי הביג פארמה בניסוי הרפואי הזה. הזמנתי את יו״ר הועדה, ד״ר פינקי פינשטיין, לשוחח על מסקנות הוועדה, דיווחי הפגיעות הבריאותיות ופגיעות האפרטהייד הרפואי, ועל הצעדים להמשך הדרך.


נוצר אצלנו החשש שמכלול העוולות שנגרמו לציבור במדינת ישראל במהלך מבצע חיסוני הקורונה יכול שהינו תולדה של הפרעה הידועה בעולם הפסיכולוגיה כביטוי למה שנראה כמו "דחף בלתי נשלט" (או בלעז – impulse control disorder) - מתוך דו״ח ועדת החקירה האזרחית | מארס 2021Comments