top of page

חשיפה | 3 | רונן טופלברג


הוא מביא את כל האקשן ממסלולי הרכבים, מסלולי האופנועים ומהשטח, האיש שתמונותיו הדליקו אותי עוד לפני שנים רבות לעלות על שני גלגלים (וכשאפשר גם על גלגל אחד!) והתפרסמו באלפי שערים וכתבות ברחבי העולם. היה לי הכבוד לארח באולפן את רונן טופלברג בראיון בסל״ד גבוה.

שודר: 20.06.18

Comments