חשיפה | 23 | כנס הצילום של ישראל 2018 | דן פרץשידור מיוחד מכנס הצילום של ישראל

עם דן פרץ - צלם מזון