top of page

חשיפה | 18 | אודי תירוש


עכשיו בשידור מארח את אודי תירוש, האיש מאחורי אתר הצילום המפורסם DIYPhotography ומי שהביא את תאורת הלד החדשנית שנמכרת ברחבי העולם - לעולם, הספקולר לד כמובן.

הוא יזם וממציא, ומהסדנה הקטנה שלו בקיבוץ, הצליח להביא לעולם הצילום כמה המצאות וכמה השפעות שאולי לא ידעתם שהגיעו מתחת כנפיו.

שודר: 17.10.18