top of page

חשיפה | 16 | שבתאי טל


היום בחשיפה מרחפים גבוה עם האיש עם הכנפיים, צלם הרחפנים שבתאי טל.

נדבר על רשיונות הטסה, מה אסור, מה מותר, על צילום רחפנים באירועי פרטיים, אירועי ספורט ובכלל, על דגמי רחפנים ומה צריך לדעת.

מוזמנים להצטרף ולשתף

שודר: 03.10.18