top of page

חשיפה | 12 | המצלמה הכי טובה היא המצלמה הכי זמינה


המצלמה הכי טובה היא המצלמה הכי זמינה, והיום היא נמצאת בקצה היד של כל אחד, עם חיבור לרשת בכל מקום בעולם, והאפשרות לשתף עם כל אחד!

היום בחשיפה, על צילום, הגשמה, ואיך צילום בסמארפון יכול להיות הכלי הכי יעיל להגשמה עצמית, אישית או עסקית בעידן הסמארטפון.

שודר: 22.08.18