top of page

חיים בעולם החדש - זהב, כסף, שיווק רשתי ומה מלמדים את דור ההמשך? | מלודי דקל | רפאל בן דורכולנו יודעים שהעולם השתנה וממשיך להשתנות במהירות מסחררת.

יש בידינו בחירה להיות פסיביים ולקוות לטוב, או להחליט שאנחנו מיישרים מבט לאמת ולמציאות המשתנה ומתפתחים ומתפכחים יחד איתה.


מלודי דקל הזמינה אותי לשיחה מרתקת על זהב, כסף, שיווק רשתי ואיך ריבוי מקורות פרנסה ומעגלי עושר יכולים לא רק להציל אותנו אלא להפוך אותנו לעשירים של ממש. שיתפנו בהשקפותינו וגישתנו לגבי חינוך דור ההמשך ואיך אנחנו מלמדים את ילדינו חינוך פיננסי ויזמי כבר בגיל מאוד צעיר.

אין זמן טוב יותר מעכשיו.Comments


bottom of page