top of page

זה הזמן שלנו לעשות את היוצא דופן, את הבלתי אפשרי! | איליאן מרשק - עיתונות אזרחית


איליאן מרשק אירח אותי השבוע בשיחת טלפון בתוכניתו ברדיו עיתונות אזרחית,

מפה לשם שוחחנו על KNOWHERE, על צנזורה, חיסונים, דיקטטורה רפואית,

ואיך מוצאים את אור ההזדמנות במעבר העידנים הזה.


זו קריאה לפעולה!

כל אחד בתחומו!

זה הזמן להתעלות!


תודה רבה לאיליאן מרשק על ההזדמנות

להגביר את התדר

להשמיע עוד קולComments


bottom of page