top of page

ועדת החקירה האזרחית: משפט העם | ד״ר פינקי פיינשטיין


ד״ר פינקי פיינשטיין הוא פסיכיאטר שנקרא לדגל, לדבריו, והוא יו״ר ועדת החקירה האזרחית: משפט העם, יוזמה אישית שלקח יחד עם קבוצת פעילים לאור המצב הנוכחי.

הזמנתי את ד״ר פינקי לשיחה קצרה כדי להסביר מי האנשים והיוזמה של ועדת החקירה האזרחית.


Comentarios