top of page

הפרעות גיאופאטיות, דופלקס, ריוסאן, ורפואת תדרים | גיא אלפונטה


בעקבות הראיון הקודם שקיימתי עם גיא אלפונטה מריונקס, אשר היה בדגש על מוצרי רפואת התדרים האישיים בטווח של עד 2 מ׳, עלו הרבה שאלות בנוגע למכשיר הדופלקס שנותן מענה לחללים גדולים. יותר נכון - לבתים שלמים! שאלתם, ביקשתם, הבטחנו שנענה - והנה אנחנו מקיימים.


חשיפה מלאה לדופלקס, גם הוא אנטנה בי-פולארית המשדרת בתדר האוניברסלי 12.5 ע״פ פול שמידט,

היתרון הבולט והחד משמעי - משדר למרחקים! מכשיר אחד שמשדר לרדיוס של 16 מ׳, ונועד לתקן את ההרעלות שנוצרות לנו מהפרעות גאופאטיות.


כדי להתמודד עם הפרעות והרעלות אחרות, ניתן לשלב לו רייונטורים ל HF, E-Smog, צ׳אקרות ו 5G.


הספקנו גם לדבר על ה-ריוסאן - התליון של ריונקס שנותן מענה אישי לכל מקום אליו תלכו.


Comments


bottom of page