top of page

הנהגה פנימית - אגו מיינד מול פרקטיקל מיינד | ליאת ישי | רפאל בן דור
אקדם-יה 'הנהגה פנימית'

מה מתרחש בחיי היום?

מי מנהיג אותי?

מה הטקטיקה שלו ואיך מתרחש הדבר?

על מנת לקחת את המושכות לידיים ולהנהיג את חיי, ראשית עלי להכיר ולהבין מה מתרחש באמת, לדייק את הרצון ולפעול הלכה למעשה.


מסע אישי של חניכה עצמית:

איזו אש בוערת בי עכשיו?

אש הכעס? אש התאווה? השליטה? הקנאה?

אש היצירתיות? התשוקה לחיים? החיוניות? אש השובבות?


חמשת השלבים לתודעה מעשית - הנהגת חיים יקרי ערך.

המפתח בידי, ההגה גם, והדרך פתוחה!לאתר - אקדם-ים

Comments