top of page

המילה שמעבר למילה | ליאת ישי | רפאל בן דור
מה המחשבה הראשונה שהיתה לי הבוקר?

מי חייך אלי ראשון היום?

מה מתרחש פה באמת?


האמת מסתתרת מעבר למילים, בפירוש, הכוונות, על קוצו של יוד.

משחק אינטראקטיבי מרתק, במיוחד לעת הזו - שחרור מכבלים ויציאה לחירות.

יוזמת הרעיון - ליאת ישי


מישחק מילים יוצא לדרך!

ורגע לפני, נפגשנו לראיון על מילים ודיוקן, על למידת מיומנויות וכלים מעשיים לחניכה אישית,

ועל האפשרות להשפיע על חיי הפרט והכלל, וכל זה תוך כדי משחק!מוכנים לשחק? מתחילים מפה!

לאתר - אקדם-ים

Comments


bottom of page