top of page

החיים הם הניצוח - באנו לעשות | פרח עץ החיים WeAct | רפאל בן דורראיון מיוחד עם פרח עץ החיים מ WeAct

את פרח עץ החיים פגשתי לראשונה בכיכר הכנסת ב 2017, במיצג של אבות אשר התמודדו עם תלונות שווא, ניכור הורי, וחוו על בשרם את יישום האג׳נדה להחלשת הגבר ופירוק התא המשפחתי על בשרם, חלקם עדיין חווים ומתמודדים עם כך גם עתה. ייתכן והחוייה הזו, כמו חוויות רבות אחרות שעברנו נועדה להכין אותנו לרגע בו עומדים אנו עתה.


מאותה חוויה, מהרצון לשתף כדי לשנות, פרח ושותפיו למסע התחילו לשדר לעולם את דברם.

התחילו מכלום, למדו את דרכם, ותוך כדי מסע גדלו עד למקומם הקיים המוכר לרבים כ WeAct.


אתר WeAct.Live הוא פלטפורמה רב תחומית מרובת ענפים, המפגישה ומחברת בין אנשים, בין עולמות תוכן מגוונים בין יוזמות והגשמתן בפועל. התעוררות הציבור וגדילת הצמא לידע בקרב העם, קראה להקמת ערוץ תקשורת עצמאי, בלתי תלוי ונקי ממניעים חיצוניים. מכאן נוצר ערוץ WeAct המספק תמונה רחבה ועמוקה של המציאות, ומנגיש בשקיפות מידע ישיר וברור, אמת בהירה וכלים מעשיים להתעוררות כוללת ומימוש הכוח לפעול. המטרה הייתה ועודנה, לחולל קפיצת תודעה המאפשרת את חשיפת הליקויים והעיוותים הנובעים מן האופן בו פועל הסדר החברתי הקיים בארץ ובעולם.אתר WeAct.Live

Comments