top of page

הזמנה לשגרה חדשה


במבול העשייה החברתית, לעיתים נסחפתי בסופה.

חדשות הכזב מסיחות דעתי,

איומי הבריאות מדירים שינה מעיניי,

ולא פעם מצאתי עצמי פחות חיובי, פחות מפוקס,

פחות אפקטיבי מעצמי המוכר.


בכל התקופה היה לי עוגן אחד, עוגן יציב ומוכר,

שתמיד עזר לפקס, לדייק, לכוון את כיוון המפרש.


עם העוגן הזה, ועם כלים נוספים, שנרכשו מלימוד, ניסיון ומחקר,

אני מנווט את דרכי בעולם, ומוצא את השקט, את הדרך שלי,

בלב, בעין הסערה.


אני משיק רשמית, ספינה חדשה, קצת מצולקת מקרבות העבר,

עם כל מטעני הניסיון שנצבר, להגשמה אישית חדשה.


חשיבה חיובית, עשייה עצמאית,

התפתחות אישית ועצמאות כלכלית

הם הדרך, הרוח, לארץ חדשה - זו שנבחר.


מוזמנים לעלות לסיפון, כאורחים, כצופים או כשותפים מן המניין,

אולי תמצאו עצמכם גם כן מתחברים, לדרך, למסע.


מה בתפריט?

- היכרות ראשונית איתי ודרכי ומילון מושגי המסע.

- ימי רביעי - חשיפה. על צילום והגשמה.


קיפצו בלי היסוס על הסיפון, הספינה - לדרך יצאה!

ו ARE YOU GAME? - זו לא שגיאה.

זו קריאה לפעולה!

פורסם לראשונה 17 באפריל 2020,

כשהייתי קצת יותר מלא, קצת פחות מזוקן,

ורק התחלתי למתוח מפרש...

Comments


bottom of page