top of page

ארבע הדלתות ומפתח הזהב | ליאת ישי | רפאל בן דורמהן ארבעת הדלתות?

מהו מפתח הזהב?

איך ניתן בחיי היומיום להפתח ליותר הזדמנויות?

לרתום כוחות ולהגשים ללא מאמץ.

מחשבה - תשוקה - ציפייה - מימוש/חוסר מימוש.

תסכול, צער, אכזבה, דאגה, מתח ומרדף מתמשך.

במה עלי להשקיע היום?


ארבעת תפקודי ההכרה - הפער בין אופן הקיום הממשי ובין תפישת החיים מצטמצם.


במיומנות, בדעה צלולה, בערנות מיקוד ודיוק - נחשפת החוקיות הנסתרת, מפוענח הקוד מותר הקידוד ונפתחות הדלתות כולן!

לאתר - אקדם-ים

Comments


bottom of page