top of page

אנחנו מסכנים את עתידנו כיהודים בניסוי שהשפעותיו לא ידועות | אילנה רחל דניאל


אילנה רחל דניאל, היא חברת מפלגת רפא המתמודדת לבחירות הקרובות.

לאחרונה, יחד עם רבים מחברי המפלגה והפעילים שלה, היא חשה את זרועות הצנזורה נשלחות ונלפפות סביב צוואר המפלגה עד להשתקת קולם בתקשורת המרכזית והרשתות.

צעקתה לעולם יצאה באופן ספונטני בהודעה קולית לחברה, פעילה חברתית גם כן, ומשם היקום עשה את שלו, ההודעה עשתה סיבוב סביב העולם, ושבה לפה. הזמנתי את אילנה לספר לנו על מה שהיא עברה שהביא לשליחת ההודעה המטלטלת הזו, על אודות הצנזורה, על הבחירות ועוד.


תרגום וכתוביות: אלונדע ומיכל סימפלר


Comments