top of page

66DAYS

 66ימים | ולוג יומי 

21 ימים זה הזמן הדרוש להתרגל למשהו חדש. 
66 ימים זה הזמן הדרוש לאמץ הרגל חדש.

איתגרתי את עצמי במשימה - האם ניתן להשתמש בסמארטפון שיש לכל אחד מאיתנו ביד ככלי ליצירת תדמית אישית ומקצועית לקידום אישי ועסקי ברשתות החברתיות.
ההתנסות הוכיחה את עצמה. אפקט הגברת ההיכרות עם חברי בפייסבוק, כשעוד הייתי נוכח שם,
והמודעות לפעילותי האישיות והעסקיות נשאו את פירותיהם כבר במהלך הצילומים.

bottom of page